Installatie pelletkachel

Het is mogelijk om de volledige installatie te laten uitvoeren door onze installatie- en servicepartner Pellet Service Nederland (PSN). De uit te voeren werken of aanpassingen worden uitgevoerd op basis van een schriftelijke offerte.

Installatie laten verzorgen? Neem direct contact op met Montraux partner PSN:

Zelf installeren

Het is mogelijk om uw Montraux pelletkachel zelf te installeren. Houdt u zich in dat geval ten aller tijden aan de geldende lokale en nationale normen en de richtlijnen die vermeld staan in de installatie handleiding. Voor meer info over een correcte installatie en richtlijnen voor het rookgaskanaal, raadpleeg de handleiding van de Montraux pelletkachel.

Wilt u zelf installeren maar heeft u advies nodig? Neem ook dan contact op met onze servicepartner PSN.


Service en onderhoud

Ondanks alle zorg bij de productie van de Montraux pelletkachel, kan het voorkomen dat er iets niet in orde is. In dat geval kunt u contact opnemen met servicepartner PSN. PSN zorgt er voor dat er zo snel mogelijk een monteur uw kachel komt repareren. Valt uw kachel nog binnen de garantieperiode? Dan kunt u direct bij Montraux uw garantieaanvraag indienen.

De pelletkachel dient regelmatig schoongemaakt te worden.
Dit dagelijkse onderhoud kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren.
Om de 2 á 3 dagen kunt u het brander-bakje, met behulp van een aszuiger, in koude toestand legen en tevens de ruit reinigen.

Bij circa 1500 branduren is er groot onderhoud noodzakelijk. In de regel is dit ongeveer 1x per jaar. Mocht u echter zeer intensief stoken, dan is er vaker onderhoud nodig.
Een vervuilde pelletkachel en/of rookkanaal is niet alleen slecht voor het functioneren van uw kachel, maar potentieel gevaarlijk. Er is dan namelijk een verhoogd risico op (schoorsteen-)brand.

PSN verzorgd dit jaarlijks onderhoud, daarbij wordt:

 • de kachel wordt deels gedemonteerd
 • alle draaiende en vaste onderdelen worden gereinigd van roetaanslag, creosoot, smeer en stof
 • onderdelen worden nagekeken op slijtage, gesmeerd en daar waar nodig vervangen

Om schoorsteenbrand te voorkomen is het jaarlijks reinigen van het rookkanaal een noodzaak. In combinatie met het onderhoud van de kachel veegt de PSN service monteur uw rookkanaal tegen een gereduceerd tarief.


Garantieregeling

2 jaar garantie

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij u de garantie bieden die nodig is voor een jarenlange juiste werking van de pelletkachel. Echter om te garanderen dat de pelletkachel optimaal blijft functioneren is jaarlijks onderhoud noodzakelijk.

Een 2 jarige onderdelen garantie ontvangt u standaard op een Montraux pelletkachel.

Werkwijze garantieaanvraag

Via onderstaande button kunt u een garantieaanvraag indienen. U ontvangt z.s.m. een bericht of het aangemelde onderdeel in aanmerking komt voor een kosteloze vervanging.

De volgende onderdelen vallen binnen de garantie regeling:
 • De rookgasventilator
 • De ruimteventilator
 • De gloeispiraal
 • De vijzelmotor
 • De vijzel
 • De printplaat
 • Bekabeling in de pelletkachel
 • Onderdruksensor
 • Temperatuurbeveiligingssensor
 • Rookgasvoeler (in de rookgasventilator)

 

Uitsluitingen

Uitgesloten van garantie is:

Werkuren
Het vervangen van een garantieonderdeel door de dealer of installateur kan berekend worden. Dit wordt in overleg met de dealer geregeld. Het onderdeel valt onder de garantieregeling.

Glasschade
Een glasruit zal door normaal gebruik niet barsten. Het glas is bestand tegen piekspanning van 1200 graden. Alleen door stoten of het dichtslaan van de deur van de kachel kan glas gaan barsten. Als u dit helaas toch een keer overkomt kunt u dit indienen bij uw verzekering. Zij zullen dit in de meeste gevallen vergoeden.

Gevolgschade
Bijvoorbeeld verkleuringen door afzetting van stof of schade aan meubilair door hitte uitstraling. Er worden minimale afstanden tot brandbare materialen aangegeven. Het is belangrijk dat u deze in acht neemt.

Slijtage onderdelen
Onder slijtageonderdelen vallen alle onderdelen welke bij normaal gebruik slijten of uitgeput raken. Dit betreft o.a. de vermiculite binnenbekleding, de branderbak en het afdichtingskoord.

Geluid
Onderdelen in de pelletkachel kunnen geluid veroorzaken. Dit is een normaal verschijnsel en kan eventueel worden verholpen door het reinigen of invetten van de motoren tijdens een normale onderhoudsbeurt.

Voorwaarden

Belangrijk voor u om in acht te nemen is dat de kachel regelmatig onderhouden wordt. Dit is van belang om de garantie in stand te houden. Houdt rekening met het volgende:

 • De pelletkachel dient door een erkende installateur te worden geïnstalleerd
 • De pelletkachel dient ieder jaar gereinigd te worden of eerder als de kachel meer dan 1000 uur per jaar wordt gebruikt.
 • De schoorsteen dient minimaal 1x per jaar te worden gereinigd.
 • Alleen pellets met een EN+a1 keuring, licht van kleur en 100% naaldhout mogen worden gebruikt.
 • Parameters mogen niet worden gewijzigd door de gebruiker.
 • Het toestel mag niet ruw behandeld of beschadigd worden.
 • De garantie vervalt door onjuist gebruik (waaronder gebruik in strijd met aanwijzingen of de installatiehandleiding en ander dan normaal gebruik).
 • De garantie vervalt bij schade voortvloeiend uit externe factoren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: waterschade, brandschade en blikseminslag.
 • Een pelletkachel moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten.


Pelletkachels zijn bedoeld als bijverwarming. De verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, schade, direct of indirect, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de pelletkachel. Mocht niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhale