2 jaar garantie

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij u de garantie bieden die nodig is voor een jarenlange juiste werking van de pelletkachel. Een 2-jarige onderdelen garantie ontvangt u standaard op een Montraux pelletkachel.

De volgende onderdelen vallen binnen de garantie regeling:
 • De rookgasventilator
 • De ruimteventilator
 • De gloeispiraal
 • De vijzelmotor
 • De vijzel
 • De printplaat
 • Bekabeling in de pelletkachel
 • Onderdruksensor
 • Temperatuurbeveiligingssensor
 • Rookgasvoeler (in de rookgasventilator)

Uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn:

Werkuren
Het vervangen van een garantieonderdeel kan in uitzonderlijke gevallen berekend worden. Bijvoorbeeld als door uw eigen toedoen een onderdeel niet meer werkt.  Het onderdeel zelf valt onder de garantieregeling.

Glasschade
Een glasruit zal door normaal gebruik niet barsten. Het glas is bestand tegen piekspanning van 1200 graden. Alleen door stoten of het dichtslaan van de deur van de kachel kan glas gaan barsten. Als u dit helaas toch een keer overkomt, kunt u dit indienen bij uw verzekering. In de meeste gevallen wordt dit vergoed.

Gevolgschade
Bijvoorbeeld verkleuringen door afzetting van stof of schade aan meubilair door hitte uitstraling. Er worden minimale afstanden tot brandbare materialen aangegeven. Het is belangrijk dat u deze in acht neemt.

Slijtage onderdelen
Onder slijtageonderdelen vallen alle onderdelen die bij normaal gebruik slijten of uitgeput raken. Dit betreft onder andere de vermiculite binnenbekleding, de branderbak en het afdichtingskoord. Deze gaan jaren mee, maar

Geluid
Onderdelen in de pelletkachel kunnen geluid veroorzaken. Dit is een normaal verschijnsel en kan eventueel worden verholpen door het reinigen of invetten van de motoren tijdens een normale onderhoudsbeurt.

Voorwaarden
 • Belangrijk voor u om in acht te nemen is dat de kachel regelmatig onderhouden wordt. Dit is van belang om de garantie in stand te houden. Houd rekening met het volgende:
 • De pelletkachel dient door een conform handleiding en wetgeving te worden geïnstalleerd
 • De pelletkachel dient ieder jaar gereinigd te worden of eerder als de kachel meer dan 1000 uur per jaar wordt gebruikt.
 • De schoorsteen dient minimaal 1x per jaar te worden gereinigd.
 • Alleen pellets met een EN+a1 keuring, licht van kleur en 100% naaldhout mogen worden gebruikt.
 • Parameters mogen niet worden gewijzigd door de gebruiker.
 • Het toestel mag niet ruw behandeld of beschadigd worden.
 • De garantie vervalt door onjuist gebruik (waaronder gebruik in strijd met aanwijzingen of de installatiehandleiding en ander dan normaal gebruik).
 • De garantie vervalt bij schade voortvloeiend uit externe factoren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: waterschade, brandschade en blikseminslag.
 • Een pelletkachel moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Pelletkachels zijn bedoeld als bijverwarming. De verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, schade, direct of indirect, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de pelletkachel. Mocht niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhalen.

Garantie aanvragen

Ondanks alle zorg bij de productie van de Montraux pelletkachel, kan het voorkomen dat er iets niet in orde is. In dat geval kunt u contact opnemen met servicepartner PSN. PSN zorgt er voor dat er zo snel mogelijk een monteur uw kachel komt repareren.

Valt uw kachel nog binnen de garantieperiode?
Dan kunt u direct bij Montraux uw garantieaanvraag indienen.

Via onderstaande button kunt u een garantieaanvraag indienen. U ontvangt z.s.m. een bericht of het aangemelde onderdeel in aanmerking komt voor een kosteloze vervanging.